Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny
poniedziałek, 27 czerwca 2016

Jak skorzystać z EFS?

Informacje dla projektodawców 
i bezpośrednich odbiorców pomocy.

Sprawdź jakie to proste

Zobacz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

UWAGA KONKURS!

UBIEGAJ SIĘ o dofinansowanie projektu wsparcia osób i/lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a także osób w ich otoczeniu oraz środowisk lub lokalnych społeczności zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (konkurs 7.1.2 WRPO 2014+). Przyjdź, zapytaj, dowiedz się więcej! Zapraszamy do kontaktu http://wrpo.wielkopolskie.pl

Najczęściej zadawane pytania 7.1.2 WRPO 2014-2020 - FAQ -
Spotkania informacyjne w dniu 29 lub 30 czerwca 2016 r. -
- Spotkanie informacyjne w dniu 1 lipca 2016 r. -
- Plakat promujący konkurs 7.1.2 WRPO 2014+ -
- Ulotka promująca konkurs 7.1.2 WRPO 2014+ -

Aktualności

ARCHIWUM