Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Sprawozdanie z realizacji Priorytetów VI – IX komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki za 2013 r.

data publikacji: 29-04-2014

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż dnia 23 kwietnia br.
Instytucja Zarządzająca PO KL zatwierdziła Sprawozdanie z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie wielkopolskim za 2013 r.

 

Plik do pobrania: