Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Aktualizacja harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ na rok 2017 (styczeń 2017 r.)

data publikacji: 17-01-2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż 12 stycznia 2017 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr 3111/2017 przyjął zmiany do Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 + na rok 2017.

Harmonogram jest dostępny również na stronie internetowej WRPO 2014+ www.wrpo.wielkopolskie.pl.

Do pobrania: