Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Aktualizacja listy rankingowej wniosków o przyznanie stypendium i wsparcia towarzyszącego w ramach projektu pt.: „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”, Poddziałanie 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – rok akademicki 2013/2014 – po wygenerowaniu oszczędności

data publikacji: 21-08-2014

 

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w ramach projektu systemowego pt.: „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne
z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”, Poddziałanie 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, powstały oszczędności umożliwiające przyznanie dofinansowania kolejnym wnioskom z listy rankingowej.

W związku z powyższym rekomendowane do dofinansowania zostały wnioski znajdujące się na pozycjach 103 i 104 zaktualizowanej listy rankingowej (w załączeniu zaktualizowana lista).

 

Do pobrania:

 

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego