Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Aktualizacja Podręcznika Beneficjenta SL2014 (wersja 1.5) oraz Instrukcji multimedialnej dla beneficjenta (wersja 2.1)

data publikacji: 20-06-2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Ministerstwo Rozwoju zaktualizowało Podręcznik Beneficjenta SL 2014 oraz Instrukcję multimedialną dla beneficjenta w postaci interaktywnego pliku PDF pod adresem https://instrukcja.sl2014.gov.pl.

rzygotowany materiał przeznaczony jest dla beneficjentów korzystających z aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego (CST) SL2014. Podręcznik Beneficjenta SL 2014 (wersja 1.5) oraz Instrukcja multimedialna dla beneficjenta (wersja 2.1) znajdują się w zakładce Program PO WER/Obowiązujące akty prawne, dokumenty i wytyczne oraz Program WRPO 2014+/ Obowiązujące akty prawne, dokumenty i wytyczne.