Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Aktualizacja Podręcznika podmiotu zgłaszającego/beneficjenta Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (wersja 1.4)

data publikacji: 29-06-2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zaktualizowano Podręcznik podmiotu zgłaszającego/beneficjenta Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Dokument w zaktualizowanej wersji 1.4 do pobrania poniżej.

Ponadto WUP w Poznaniu przypomina, iż Podręcznik podmiotu zgłaszającego/beneficjenta Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 stanowi Załącznik 8.5 do Regulaminu ogłoszonego konkursu nr RPWP.07.01.02-IZ-00-30-001/16 w ramach Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Jednocześnie zaznacza się, iż podmioty ubiegające się o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu obowiązuje aktualna wersja ww. dokumentu.

Do pobrania: