Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Aktualna wersja Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014 – 2020 w zakresie informacji i promocji

data publikacji: 15-07-2015

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przypomina, iż dostępna jest zaktualizowana wersja, z dnia 9 lipca 2015 r., Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014 – 2020 w zakresie informacji i promocji.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią publikacji.

Do pobrania: