Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Aktualizacja harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ na rok 2016 (luty 2016 r.)

data publikacji: 01-03-2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż 25 lutego 2016 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr 1676/2016 przyjął zmiany do Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 + na rok 2016.

Harmonogram jest dostępny również na stronie internetowej WRPO 2014+ www.wrpo.wielkopolskie.pl.

Do pobrania: