Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Aktualizacja Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA)

data publikacji: 20-06-2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przypomina, iż Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój zaktualizowała System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) wprowadzając nowe funkcjonalności m.in.:

 • Nowy moduł „Newsletter” – po zapisaniu się do newslettera użytkownik będzie otrzymywał na adres e-mail powiadomienia o nowych zdarzeniach w systemie. Opcje newslettera dostępne będą na kaflu Moje dane dla wszystkich użytkowników systemu, domyślnie funkcja będzie wyłączona.
 • Eksport danych projektów do pliku XLS – funkcja eksportu danych projektów do pliku XLS będzie dostępna na kaflu Dokumenty. Eksport danych uwzględni ustawienia filtra oraz personalizacji tabeli na kaflu Dokumenty.
 • Zmiany w zakresie filtrowania danych w tabelach:
  • rozpoczęcie filtrowania danych będzie dodatkowo możliwe po wybraniu klawisza Enter,
  • ustawienia filtra nie będą się automatycznie kasowały w momencie powrotu do tabeli (zalecane jest cofanie się do poprzedniej lokalizacji za pomocą tzw. okruszków),
  • informacja o aktywnym filtrze będzie wyświetlała się pod przyciskiem Pokaż filtr, dodatkowo w liście filtrów będą podświetlone filtry, które zostały aktywowane,
  • została poszerzona lista możliwych do wyświetlanie elementów w tabeli do 250, 500, 750, 1000 lub wszystkie,
  • pole Numer naboru pozwoli wybrać numer naboru z listy i przefiltrować projekty po danym naborze instytucji,
  • na kaflu Dokumenty dodano filtr, który pozwoli wyświetlić tylko ostatnie wersje przesłanych dokumentów.
 • Na kaflu Dokumenty poszerzono zakres dostępnych danych w tabeli m.in. o pola budżetowe wniosku, dane kontaktowe oraz dane ankiety dostępnej w oświadczeniu.
 • Moduł korespondencja – na kaflu Projekty wyświetlona zostanie łączna liczba nieprzeczytanych wiadomości we wszystkich projektach. Dodatkowo przy każdym projekcie będzie wyświetlała się liczba nieprzeczytanych wiadomości w ramach projektu. Z poziomu filtra będzie możliwość przefiltrowania projektów, dla których istnieją nieprzeczytane wiadomości. Zwiększono limit przesłanego załącznika w ramach modułu Korespondencja z 2 do 5 MB.
 • Po stronie edycji wniosku o dofinansowanie wprowadzony zostanie mechanizm eksportu danych budżetu do pliku XLS. Plik z budżetem uzupełniony poza systemem będzie mógł być następnie zaimportowany do SOWA. Budżet będzie można importować do nowych projektów. Zapis budżetu projektu do pliku XLS będzie dostępny również dla pracowników instytucji pośredniczącej po wejściu w Kartę dokumentu.
 • W karcie dokumentu po stronie konta wnioskodawcy/ beneficjenta dodano możliwość usuwania roboczych wersji wniosków o dofinansowanie projektów. Usunąć można wyłącznie wniosek o statusie „W edycji”. Nie można usunąć wniosku złożonego do instytucji. Usunięcie ostatniego wniosku w ramach projektu skutkuje usunięciem całego projektu.

Ponadto w związku z aktualizacją systemu w zakładce Pomoc SOWA udostępnione zostały nowe wersje Instrukcji użytkowania SOWA przeznaczone dla wnioskodawców/ beneficjentów oraz pracowników instytucji. W dniu 31 maja 2016 r. została udostępniona nowa wersja SOWA oznaczona numerem 5.0.

Jednocześnie WUP w Poznaniu zawiadamia, iż w przypadku pytań związanych z funkcjonowaniem SOWA można kontaktować się ze wsparciem technicznym tel. 81 820 02 33 (pn. - pt. od 8:15 do 16:15). Więcej informacji: www.sowa.efs.gov.pl.