Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Plenerowy Punkt Informacyjny Europejskiego Funduszu Społecznego podczas obchodów Imienin Ulicy Św. Marcin w Poznaniu w dniu 11 listopada 2015 r.

data publikacji: 09-11-2015

Plenerowy Punkt Informacyjny EFS współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
zaprasza do odwiedzenia

Plenerowego Punktu Informacyjnego Europejskiego Funduszu Społecznego
podczas obchodów Imienin Ulicy Św. Marcin w Poznaniu
w dniu 11 listopada 2015 r.

Zachęcamy do odwiedzenia Plenerowego Punktu Informacyjnego Europejskiego Funduszu Społecznego, gdzie otrzymają Państwo informacje na temat:

  • możliwości jakie stwarza mieszkańcom województwa wielkopolskiego Europejski Fundusz Społeczny,
  • możliwości korzystania ze wsparcia i uczestniczenia w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
  • efektów i stanu wdrażania komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim,
  • przykładów dobrych praktyk działań podjętych w ramach projektów EFS.

Będzie również możliwość skorzystania z bezpłatnych, indywidualnych porad w zakresie możliwości pozyskania wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na stoisku Plenerowego Punktu Informacyjnego EFS będzie można otrzymać nieodpłatnie materiały promocyjne oraz informacyjne dotyczące Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Europejskiego Funduszu Społecznego. Przewidziano również quiz wiedzy o Unii Europejskiej.

WUP w Poznaniu serdecznie zaprasza do odwiedzenia stoiska Plenerowego Punktu Informacyjnego EFS w środę, 11 listopada 2015 r., w godzinach od 11:00 do 17:00 podczas obchodów Imienin Ulicy Św. Marcin w Poznaniu.

Informacji na temat Plenerowego Punktu Informacyjnego EFS udziela:
Punkt Informacji i Promocji Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 61 846 38 23

Człowiek – najlepsza inwestycja