Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Informacje o projektach, które zostały wybrane dofinansowania w ramach Działania 6.1 WRPO 2014+ (z dn.28.08.2015 r.)

data publikacji: 31-08-2015

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym
na lata 2014-2020 informuje, iż w dniu 28 sierpnia br. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 961/2015 w sprawie zatwierdzenia wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Informacja o projektach zatwierdzonych do dofinansowania znajduje się na stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl