Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Instrukcja beneficjenta SL2014 – instrukcja multimedialna z 18.12.2015 r. (wersja 1.0)

data publikacji: 30-12-2015

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Ministerstwo Rozwoju udostępniło Instrukcję multimedialną SL2014 (wersja 1.0 z 18.12.2015 r.) w postaci interaktywnego pliku PDF pod adresem https://instrukcja.sl2014.gov.pl  Przygotowany materiał przeznaczony jest dla beneficjentów korzystających z aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego (CST) SL2014.