Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Konkurs RegioStars 2017 dla Beneficjentów Funduszy Europejskich

data publikacji: 08-03-2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przypomina o organizowanym przez Komisję Europejską konkursie RegioStars 2017 dla projektów zrealizowanych z Funduszy Europejskich.

Jego celem jest identyfikacja dobrych praktyk w obszarze rozwoju regionalnego oraz wyróżnienie oryginalnych i innowacyjnych projektów, których atrakcyjność zainspiruje inne regiony europejskie.

Nagrodą dla zwycięzcy w każdej kategorii konkursowej jest film promocyjny o projekcie, który będzie promowany podczas specjalnej kampanii internetowej, a także puchar i certyfikat RegioStars 2017. Trofea zostaną wręczone podczas specjalnej ceremonii 10 października 2017 r. w Brukseli, organizowanej w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast.

Projekty można w tym roku zgłaszać w 5 kategoriach:
• Inteligentne specjalizacje dla innowacji w MŚP (Smart Specialisation for SME innovation),
• Unia energetyczna: działania w dziedzinie klimatu (Energy Union: Climate action),
• Równouprawnienie i aktywne uczestnictwo kobiet (Women Empowerment and Active Participation),
• Edukacja i szkolenia (Education and training),
• Gwiazdy wśród miast: miasta w okresie transformacji cyfrowej (CityStars: Cities in Digital Transition).

Konkurs organizowany jest od 2008 roku, a projekty zrealizowane w Polsce wielokrotnie znajdowały się wśród laureatów. W edycji RegioStars 2016, wśród 5 zwycięzców znalazły się 2 projekty z Polski: Akademia Ekonomii Społecznej (województwo małopolskie) w kategorii Inclusive growth oraz Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku (województwo pomorskie) w kategorii Citystar.

Więcej informacji oraz regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy można znaleźć na portalu Komisji Europejskiej. Uruchomiono także specjalny adres e-mail do zapytań dotyczących konkursu: regiostars2017@iservice-europa.eu. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie online do 10 kwietnia 2017 r. poprzez platformę RegioStars na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards/ (przycisk Apply Here). Aplikacje mogą składać instytucje zarządzające lub kierownicy projektów (wówczas konieczna jest pisemna akceptacja odpowiedzialnej Instytucji Zarządzającej – szczegóły w regulaminie). Formularz zgłoszeniowy powinien zostać wypełniony przez Beneficjenta projektu realizowanego na obszarze województwa wielkopolskiego w języku angielskim i przesłany na adres promocja.wrpo@wielkopolskie.pl do 30 marca 2017 r. Spośród wszystkich zgłoszeń wybrane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zostaną przesłane do Komisji Europejskiej.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.funduszeeuropejskie.gov.pl.