Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Księga identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014 – 2020

data publikacji: 14-10-2015

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia, iż w dniu 13 października 2015 r. na Portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl została opublikowana Księga identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014 – 2020.

Dokument ten określa, w jaki sposób beneficjent ma konstruować i stosować znak marki Fundusze Europejskie i znaki programów zgodnie z zasadami wskazanymi w Strategii komunikacji polityki spójności na lata 2014 – 2020 oraz w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014 – 2020 w zakresie informacji i promocji.

Do pobrania: