Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Programy mobilności ponadnarodowej PO WER 2014-2020

data publikacji: 13-01-2017

Wojewódzki Urząd Pracy informuje o dwóch projektach pozakonkursowych w ramach Działania 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekty będą realizowane od 1 lutego 2017 r. do 31 grudnia 2020 r.

Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej
Kwota dofinansowania projektu to 34 368 840,00 złotych

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji pracowników dydaktycznych placówek oświaty dzięki udziałowi w programie mobilności ponadnarodowej. Mobilności będą realizowane na zasadach programu Erasmus+, a nauczyciele otrzymają możliwość udziału w następujących formach wsparcia:

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych w szkole partnerskiej za granicą (tzw. teaching assignment);
  • szkolenia: uczestnictwo w zorganizowanych kursach albo innego typu formach szkoleniowych za granicą lub udział w szkoleniach typu Job Shadowing, czyli obserwacji pracy w zagranicznej szkole partnerskiej lub jakiejkolwiek innej właściwej organizacji zajmującej się edukacją szkolną.

Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego
Kwota dofinansowania projektu to 149 999 998,36 złotych

Projekt zakłada podniesienie kompetencji zawodowych i kluczowych uczniów i absolwentów szkół i placówek kształcenia i szkolenia zawodowego oraz kadry tych instytucji. Celem projektu jest wsparcie osób uczących się zawodu w zdobywaniu praktycznego doświadczenia zawodowego za granicą oraz podniesienie poziomu ich kompetencji kluczowych. Mobilność ma im ułatwić przejście z etapu nauki do zatrudnienia.

Z kolei kadra, dzięki udziałowi w projekcie, ma możliwość poznania nowych metod uczenia zawodu poprzez udział w praktykach, szkoleniach zawodowych, job shadowing, prowadzeniu kursów/szkoleń w zagranicznych instytucjach.

Więcej informacji dostępnych na stronie internetowej www.power.gov.pl w zakładce Wiadomości.