Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Roczny Plan Działania na rok 2017 dla I Osi Priorytetowej PO WER

data publikacji: 02-11-2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, działając na podstawie Uchwały nr 84 Komitetu Monitorującego PO WER z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowych kryteriów wyboru projektów zawartych w Rocznych Planach Działania dla I Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na 2017 rok zatwierdziła Roczny Plan Działania na rok 2017 dla I Osi Priorytetowej PO WER opracowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.

Do pobrania: