Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020

data publikacji: 14-08-2015

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż 30 lipca 2015 r. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020. Rozporządzenie to określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej, w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 oraz programów regionalnych w części finansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do pobrania:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020 (.pdf 753 kb)