Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

data publikacji: 19-08-2015

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje o zamieszczeniu Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020 prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.

Do pobrania: