Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Drzwi Otwarte Punktu Kontaktowego PO WER 2014-2020

data publikacji: 18-05-2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
zaprasza na

Drzwi Otwarte Punktu Kontaktowego POWER podczas
Drzwi Otwartych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu

W trakcie bezpłatnej porady można:

  • uzyskać informacje o możliwościach jakie stwarza mieszkańcom województwa wielkopolskiego Europejski Fundusz Społeczny, w tym m.in. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
  • poznać dotychczasowe efekty oraz przykłady dobrych praktyk EFS,
  • dowiedzieć się o różnych formach wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej,
  • otrzymać publikacje dotyczące Europejskiego Funduszu Społecznego,
  • uzyskać wskazówki dot. innych źródeł informacji (Punkty informacyjne, strony internetowe, dokumenty i wytyczne programowe).

W szczególności zapraszamy osoby młode w wieku od 15 do 29. roku życia, dla których dedykowane jest wsparcie w ramach Osi I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Wsparcie programu skierowane jest głównie do osób młodych pozostających bez pracy, niekształcących się i nieszkolących, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Sobota, 21 maja 2016 r., w godzinach od 10:30 do 12:30
w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu przy ul. Kościelnej 37.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Szczegółowych informacji na temat planowanego spotkania udziela:
Punkt Kontaktowy PO WER 2014-2020 WUP w Poznaniu
tel. 61 846 38 23

Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego