Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Nowy administrator danych osobowych kandydatów na ekspertów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

data publikacji: 04-02-2016

W związku z przekształceniem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w Ministerstwo Rozwoju Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że administratorem danych osobowych kandydatów na ekspertów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) jest Minister Rozwoju, mający siedzibę przy ulicy Placu Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa.