Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Uszczegółowienie Podręcznika Beneficjenta PO WER

data publikacji: 11-01-2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia, iż Instytucja Zarządzająca PO WER udostępniła uszczegółowienie Podręcznika Beneficjenta dla PO WER (wersja 1.1 z 23.12.2015 r.). Zmiany w stosunku do wersji 1.0 dotyczą części „Źródła finansowania”.

Do pobrania: