Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

data publikacji: 11-08-2015

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego w dniu 30 lipca 2015 r. przyjął Uchwałę Nr 864/2015 w sprawie zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - nabór przeprowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu. Przedmiotowy Wykaz znajduje się na  stronie Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+: www.wrpo.wielkopolskie.pl