Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Wystawa - Człowiek – najlepsza inwestycja

data publikacji: 19-11-2015

Europejski Fundusz Społeczny wspiera rozwój zatrudnienia oraz zdolności adaptacyjne przedsiębiorstw i ich pracowników, ułatwia podnoszenie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejsza obszary wykluczenia społecznego poprzez dbałość o integrację społeczną.

W województwie wielkopolskim ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dofinansowano 3 128 projekty komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, udzielając tym samym wsparcia 484 393 mieszkańcom Wielkopolski.

Z jakiego rodzaju pomocy z Europejskiego Funduszu Społecznego skorzystali Wielkopolanie? Jak zmieniła się ich sytuacja życiowa, zawodowa? Odpowiedzi na te pytania można poznać na organizowanej pod hasłem Człowiek – najlepsza inwestycja wystawie w Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile oraz w Poznaniu.

Ekspozycja wystawy

w dniach 23.11.2015 r. – 04.12.2015 r. w godzinach 7:30 – 15:30 w:

  • Urzędzie Miasta w Kaliszu, ul. Kościuszki 1,
  • Urzędzie Miasta w Koninie, Plac Wolności 1,
  • Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, ul. Mickiewicza 5,
  • Urzędzie Miasta Piły, Pl. Staszica 10,
  • Uniwersytecie Ekonomicznym Collegium Altum w Poznaniu, ul. Powstańców Wielkopolskich 16.

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ZMIENIŁ WIELKOPOLAN.
ZOBACZ JAK!

Do pobrania:

plakat efekty wdrażania PO KL.pdf

Do pobrania:

plakat Kalisz.pdf

plakat Konin.pdf

plakat Leszno.pdf

plakat Piła.pdf

plakat Poznań.pdf

Wystawa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego