Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zaktualizowana procedura przekazywania Formularza PEFS 2007 do Wojewódzkiego Urzędu Pracy

data publikacji: 14-08-2015

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż została zaktualizowana procedura przekazywania Formularza PEFS 2007 do Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Formularz PEFS 2007 powinien zostać dostarczony w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Wydziału Ewaluacji i Monitoringu EFS.

Plik do pobrania: