Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zamknięcie portalu Mapa Projektów EFS

data publikacji: 03-06-2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia, iż zgodnie z informacjami podanymi przez Ministerstwo Rozwoju, w związku z zakończeniem kwalifikowalności wydatków ponoszonych w projektach PO KL w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 z dniem 14 maja 2016 r. zamknięty został portal Mapa Projektów EFS (https://www.projekty.efs.gov.pl).

Przedmiotowa wyszukiwarka miała za zadanie ułatwić osobom poszukującym wsparcia unijnego znalezienie projektów współfinansowanych z EFS, w których mogli następnie wziąć udział.