Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zgłaszanie nieprawidłowości w funkcjonowaniu centralnego systemu teleinformatycznego SL2014

data publikacji: 23-10-2015

Problemy techniczne w funkcjonowaniu centralnego systemu teleinformatycznego SL2014 należy zgłaszać  do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu wyłącznie za pośrednictwem załączonego formularza zgłoszeniowego. Formularz należy przesłać na adres e-mail: awariaSL2014@wup.poznan.pl

Załącznik:

Formularz zgłaszania problemów w centralnym systemie teleinformatycznym (*doc)