Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+ (Uszczegółowienie – SZOOP wersja 1.10 z dnia 12 lutego 2016 r.)

data publikacji: 16-02-2016

W dniu 12 lutego 2016 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Aktualna wersja 1.10 dokumentu wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl.

Jednocześnie WUP w Poznaniu informuje, że ww. dokument znajduje się również na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu www.efs.wup.poznan.plw zakładce Program WRPO 2014+/Obowiązujące akty prawne, dokumenty i wytyczne.

Do pobrania:

Tabela zmian (w odniesieniu do wersji 1.9) (*pdf)