Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zmiany w Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

data publikacji: 14-12-2015

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia, że Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki dokonała zmian w Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nowa wersja dokumentu znajduje się na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl w zakładce Program PO KL/Ważne dokumenty/Dokumenty aktualnie obowiązujące w ramach PO KL.

Do pobrania: