Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Wyniki konkursu plastycznego pt. "Młody Europejczyk zna fundusze"

data publikacji: 13-10-2009
Logo Kapitał LudzkiLogo Unia Europejska EFS
Konkurs współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia o wynikach konkursu plastycznego pt. „Młody Europejczyk zna fundusze” przeprowadzonego przez WUP w Poznaniu w dniu 6 września 2009r. na Cytadeli w Poznaniu podczas imprezy promującej EFS. Decyzją komisji konkursowej w konkursie plastycznym w roku 2009 zwyciężyły następujące prace.
Nagrody w konkursie:

 • w grupie wiekowej 3-6 lat nagrodę otrzymuje praca Konrada Leszkowskiego (6 lat)
 • w grupie wiekowej 7-12 lat nagrodę otrzymuje praca Weroniki Radomskiej (9 lat) 
 • w grupie wiekowej 13-15 lat nie przyznano nagrody z uwagi na brak zgłoszeń prac konkursowych.
   

1) Wyróżnienia:

 • w grupie wiekowej 3-6 lat wyróżnienia za zgłoszone do konkursu prace otrzymują:
  Marta Jarłowiecka (6 lat)
  Wiktoria Gołda (4 lata)
  Kamil Skowroński (4 lata)
  Nicole Skowrońska (6 lat)
  Nadia Wrzesiak (6 lat)
  Jan Tymiński (6 lat)
 • w grupie wiekowej 7-12 lat wyróżnienia za zgłoszone do konkursu prace otrzymują:
  Jakub Mączyński (10 lat)
  Julia Pułkowska (8 lat)
  Kinga Schmidt (12 lat)
  Joanna Wesołowska (11 lat) i Julia Jarzyńska (11 lat)
  Natalia Mazurczak (8 lat)
  Karolina Filipowicz (8 lat) 
 • w grupie wiekowej 13-15 lat nie przyznano wyróżnień z uwagi na brak zgłoszeń prac konkursowych.
   

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu gratuluje nagrodzonym i wyróżnionym uczestnikom konkursu. Nagrody i wyróżnienia w konkursie zostaną wręczone wraz z pamiątkowymi dyplomami w dniu 19 października br. w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu przy ul. Kutrzeby 10, podczas konferencji zorganizowanej przez Wydział Koordynacji i Kontroli PO KL WUP w Poznaniu. Wystawa prac odbędzie się w dniach 12 - 27 listopada 2009 r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu przy ul. Kościelnej 37.

Szczegółowych informacji w przedmiotowej kwestii udziela:
Punkt Informacji i Promocji Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 061 846 38 23
e-mail: infoefs@wup.poznan.pl