Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Informacja dotycząca terminu ogłoszenia konkursu otwartego w ramach Poddziałania 7.2.2 PO KL

data publikacji: 30-06-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż termin ogłoszenia konkursu otwartego w ramach Poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej zostaje przesunięty na III kwartał 2010 r.