Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Ogłoszenie naboru wniosków w ramach Poddziałania 9.1.2 - projekty systemowe PO KL

data publikacji: 30-06-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w dniu 30.06.2010r. rozpoczyna się nabór wniosków w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

  • w ramach Działania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych; projekty realizowane w trybie systemowym wspierające organy prowadzące szkoły w indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych.


Wnioski o dofinansowanie projektu można składać kurierem, pocztą lub osobiście od dnia 30.06.2010r. do dnia 30.07.2010r. w godzinach od 7.30 do 15.30 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek C – sekretariat Funduszy Unii Europejskiej.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowych konkursów wraz z Informacją dotyczącą naboru wniosków są dostępne na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w zakładce Program PO KL/Konkursy/Nabór projektów.