Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Wyniki oceny merytorycznej w ramach Poddziałania 8.2.2 PO KL

data publikacji: 08-06-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż dnia 14 maja 2010 r. zakończyły się obrady Komisji ds. oceny merytorycznej wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu pt. „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Komisja Stypendialna obradowała w dniach od 4-5 maja oraz 14 maja 2010 r. i oceniła łącznie 237 Wniosków doktorantów o przyznanie stypendium, co pozwoliło na wyłonienie 79 stypendystów. Ponadto, w wyniku oceny wszystkich wniosków została utworzona lista rezerwowa składająca się z 25 Wniosków.

Lista doktorantów wybranych do dofinansowania oraz lista rezerwowa dostępne są w załączniku.

Do pobrania: