Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Wzór oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz deklaracja uczestnictwa w projekcie systemowym pt.: „Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych” Poddziałanie 9.1.3. PO KL

data publikacji: 16-06-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż do stypendystów projektu systemowego pt.: „Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych” Poddziałanie 9.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zostały wysłane oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz deklaracja uczestnictwa w projekcie. Prawidłowo wypełnione i podpisane oświadczenie oraz deklarację należy niezwłocznie przesłać na adres Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. Wzór oświadczenia oraz deklaracji znajduje się w załącznikach.

Do pobrania:
1. Załącznik nr 1 Oświadczenie
2. Załącznik nr 2 Deklaracja