Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista stypendystów w ramach programu stypendialnego 9.1.3

data publikacji: 07-04-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż dnia 23 lutego 2010 r. zakończyły się obrady Komisji stypendialnej w ramach projektu pt. „Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Działania 9.1, Poddziałanie 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Przedmiotowa Komisja oceniła łącznie 518 Wniosków o przyznanie stypendium, co pozwoliło na wyłonienie 500 stypendystów. Ponadto, w wyniku oceny wszystkich wniosków została utworzona lista rezerwowa składająca się z 18 Wniosków o przyznanie stypendium.

Lista uczniów wybranych do dofinansowania, lista rezerwowa oraz lista członków Komisji dostępne są w załączniku.

Do pobrania: