Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny
EFS | Aktualności EFS | 2010 | Kwiecień | Wzór upoważnienia

Wzór upoważnienia do odbioru kwoty stypendium

data publikacji: 15-04-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia, iż w przypadku wskazania w umowie stypendialnej w § 2 pkt 2 innej osoby niż osoba podpisująca przedmiotową umowę, zatem osoby trzeciej, należy przesłać do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu wraz z umową stypendialną upoważnienie dla osoby trzeciej wskazanej w powyższym punkcie umowy do odbioru kwoty stypendium. Wzór upoważnienia znajduje się w załączniku.

Do pobrania: