Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Generator Wniosków Aplikacyjnych

data publikacji: 12-07-2010

W dniu 8 lipca br. nastąpiła poważna awaria serwerów obsługujących aplikację Generator Wniosków Aplikacyjnych. Firma świadcząca na rzecz Instytucji Zarządzającej PO KL usługi utrzymania GWA pracuje nad ponownym uruchomieniem aplikacji Generatora Wniosków Aplikacyjnych. Na chwilę obecną IZ PO KL nie jest w stanie określić terminu, w którym Generator wróci do pełnej sprawności. Wnioskodawcy proszeni są o korzystanie, do czasu ponownego uruchomienia GWA, z Generatora Wniosków Aplikacyjnych – Edytor, który znajduje się na stronie internetowej WUP w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl w zakładce Generatory wniosków.

W związku z powyższym, termin składania wniosków w ramach ogłoszonych konkursów kończących się do 13 lipca br. włącznie, zostaje wydłużony o 5 dni roboczych.

O terminie usunięcia awarii poinformujemy niezwłocznie po uzyskaniu stosownej informacji od firmy utrzymującej Generator Wniosków Aplikacyjnych.

Za zaistniałe problemy przepraszamy.