Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Informacja dotycząca terminów składania wniosków w konkursie otwartym w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL

data publikacji: 12-07-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż na drugie posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr POKL/8.1.2/2/10, które odbędzie się 27 lipca 2010 r., skierowane zostaną poprawne formalnie wnioski o dofinansowanie złożone do 14 lipca 2010 r. włącznie. Zgodnie z Dokumentacją Konkursową dla Poddziałania 8.1.2 ww. termin upływał 12 lipca 2010 r.

Przedłużenie terminu naboru wniosków, które zostaną skierowane na II posiedzenie Komisji Oceny Projektów związane jest z awarią serwerów obsługujących aplikację Generator Wniosków Aplikacyjnych. Do czasu ponownego uruchomienia GWA, Wnioskodawcy mogą korzystać z GWA - Edytor, którego plik instalacyjny dostępny jest m.in. na stronach PARP, Władzy Wdrażającej Programy Europejskie, WUP w Łodzi, Gdańsku, Szczecinie, Krakowie i Poznaniu.

Wnioski o dofinansowanie złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.