Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Realizacja projektów systemowych w zakresie indywidualizacji nauczania w klasach I - III

data publikacji: 26-05-2010
Logo Kapitał LudzkiLogo Unia Europejska EFS

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Harmonogram konferencji dotyczącej realizacji projektów systemowych w ramach Priorytetu IX w dniu 8 i 9 czerwca br., w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, wyłącznie dla organów prowadzących szkoły podstawowe w województwie wielkopolskim.

Godz. 9.30 - 10.15
Rejestracja uczestników spotkania. Kawa powitalna.

Godz. 10.15 - 11.00
Przedstawienie prezentacji pt.: „Projekty systemowe w zakresie indywidualizacji nauczania w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

Godz. 11.00 -11.45
Przedstawienie prezentacji pt.: „Obsługa Generatora Wniosków Aplikacyjnych”.

Godz. 11.45 - 12.15
Przedstawienie prezentacji pt.: „Równość szans”.

Godz. 12.15 - 13.00
Przerwa (lunch).

Godz. 13.00 - 13.20
Przedstawienie prezentacji pt.: „Procedura oceny projektu systemowego”.

Godz. 13.20 – 14.00
Dyskusja.

Do pobrania:

Prezentacje ze konferencji pt. Realizacja projektów systemowych w zakresie indywidualizacji nauczania w klasach I – III z dnia 8 i 9 czerwca 2010 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zamieszcza prezentacje z konferencji pt. Realizacja projektów systemowych w zakresie indywidualizacji nauczania w klasach I – III z dnia 8 i 9 czerwca 2010 r.

W załączeniu:

  • Projekt systemowy w zakresie indywidualizacji nauczania w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
  • Modelowy projekt 
  • Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
  • Instrukcja do Standardu Minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn 
  • Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL. FAQ – aktualizacja 
  • Procedura oceny projektu systemowego w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Do pobrania: Prezentacje ze konferencji pt. Realizacja projektów systemowych w zakresie indywidualizacji nauczania w klasach I – III z dnia 8 i 9 czerwca 2010 r. (.zip)