Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Drzwi Otwarte Punktu Informacji i Promocji EFS

data publikacji: 01-10-2014

           

Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
zaprasza na

Drzwi Otwarte Punktu Informacji i Promocji EFS

W programie spotkania m. in.:

  • bieżące informowanie o Europejskim Funduszu Społecznym oraz możliwościach, jakie stwarza mieszkańcom województwa wielkopolskiego, udzielanie bezpłatnych porad w zakresie możliwości skorzystania ze wsparcia ze środków Unii Europejskiej;
  • możliwość uzyskania materiałów informacyjnych dotyczących EFS, przykłady dobrych praktyk w zakresie udzielanego wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego;
  • wskazywanie źródeł informacji (Punkty Informacyjne, RO EFS, strony internetowe, dokumenty i wytyczne programowe).

Zainteresowanych zapraszamy w sobotę, 18 października 2014 r., w godzinach od 10:00 do 13:00 do siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu przy ul. Kościelnej 37.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Szczegółowych informacji na temat planowanego spotkania udziela:
Punkt Informacji i Promocji Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 61 846 38 23