Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista instytucji udzielających wsparcie w ramach Działania 6.2,

data publikacji: 16-07-2010

Projekty udzielające dotacji:

Wielkopolski Instytut Rozwoju Regionalnego
ul. Romana Drewsa 2m/110, 61-606 Poznań
Tytuł: „PRZEDSIĘBIORCA – TO BRZMI DUMNIE”
Okres realizacji: 03.11.2009 – 02.08.2011
Przyznana kwota dofinansowania: 1 322 310,00 zł
Obszar realizacji: woj. wielkopolskie, powiat wągrowiecki
Typ realizowanego projektu: wsparcie szkoleniowo – doradcze, przyznanie jednorazowego wsparcia na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.
Grupa docelowa: 50 osób, w tym w szczególności:
- osoby bezrobotne do 25 roku życia.
Ilość dotacji: 17

Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości
ul. ks. Kard. M. Ledóchowskiego 36, 63-400 Ostrów Wlkp.
www.euro.ctiw.pl
Tytuł: „Moja firma – to proste!”
Okres realizacji: 01.01.2010 – 31.12.2011
Przyznana kwota dofinansowania: 3 729 549,64 zł
Obszar realizacji: woj. wielkopolskie, powiat ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, kępiński, krotoszyński, jarociński, kaliski
Typ realizowanego projektu: wsparcie szkoleniowo – doradcze, przyznanie jednorazowego wsparcia na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.
Grupa docelowa: 140 osób, w tym w szczególności:
- kobiety powracające na rynek pracy,
- osoby do 25 roku życia,,
- mieszkańcy obszarów wiejskich i miast do 25 tys. mieszkańców.
Ilość dotacji: 49

Wielkopolskie Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Obszarów Wiejskich
ul. Czerwonego Krzyża 14/4, 63-000 Środa Wlkp.
www.wsripow.pl
Tytuł: „Załóż własną firmę – pracuj dla siebie”
Okres realizacji: 01.01.2010 – 31.10.2011
Przyznana kwota dofinansowania: 1 529 470,80 zł
Obszar realizacji: woj. wielkopolskie, powiat krotoszyński, jarociński
Typ realizowanego projektu: wsparcie szkoleniowo – doradcze, przyznanie jednorazowego wsparcia na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.
Grupa docelowa: 60 osób, w tym w szczególności:
- kobiety,
- osoby do 25 roku życia,
- mieszkańcy obszarów wiejskich i miast do 25 tys. mieszkańców.
Ilość dotacji: 20

MAXIMUS POLSKA Sp. z o.o.
ul. J.H. Dąbrowskiego 143, 60-577 Poznań
biuro projektu:
ul. Biegańskiego 44a
60-682 Poznań
www.maximus-polska.pl
Tytuł: „Załóż z nami własną firmę!”
Okres realizacji: 01.11.2009 – 30.04.2011
Przyznana kwota dofinansowania: 1 264 882,00 zł
Obszar realizacji: woj. wielkopolskie: powiat kaliski, złotowski, koniński, turecki
Typ realizowanego projektu: wsparcie szkoleniowo – doradcze, przyznanie jednorazowego wsparcia na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.
Grupa docelowa: 40 osób, w tym w szczególności:
- osoby bezrobotne,
- kobiety powracające na rynek pracy,
- osoby do 25 roku życia,
- osoby po 45 roku życia,
- osoby niepełnosprawne,
- mieszkańcy obszarów wiejskich i miast do 25 tys. mieszkańców.
Ilość dotacji: 14

MAXIMUS POLSKA Sp. z o.o.
ul. J.H. Dąbrowskiego 143, 60-577 Poznań
biuro projektu:
ul. Biegańskiego 44a
60-682 Poznań
www.maximus-polska.pl
Tytuł: „Przedsiębiorczy Wielkopolanin”
Okres realizacji: 01.11.2009 – 30.04.2011
Przyznana kwota dofinansowania: 1 529 470,80 zł
Obszar realizacji: woj. wielkopolskie
Typ realizowanego projektu: wsparcie szkoleniowo – doradcze, przyznanie jednorazowego wsparcia na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.
Grupa docelowa: 40 osób, w tym w szczególności:
- osoby bezrobotne,
- kobiety powracające na rynek pracy,
- osoby do 25 roku życia,
- osoby po 45 roku życia,
- osoby niepełnosprawne,
- mieszkańcy obszarów wiejskich i miast do 25 tys. mieszkańców.
Ilość dotacji: 14

Biuro Consultingowo – Handlowe Gwarancja Jan Guss
ul. Szeherezady 27, 60-195 Poznań
www.gwarancja.com.pl
Tytuł: „Przedsiębiorca moje nowe ja!”
Okres realizacji: 01.10.2009 – 31.08.2011
Przyznana kwota dofinansowania: 1 264 882,00 zł
Obszar realizacji: woj. wielkopolskie, powiat chodzieski, pilski, wągrowiecki
Typ realizowanego projektu: wsparcie szkoleniowo – doradcze, przyznanie jednorazowego wsparcia na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.
Grupa docelowa: 90 osób, w tym w szczególności:
- osoby bezrobotne,
- osoby do 25 roku życia,
- mieszkańcy obszarów wiejskich i miast do 25 tys. mieszkańców.
Ilość dotacji: 20

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
ul. Słowackiego 17/12, 60-822 Poznań
www.paip.poznan.pl
Tytuł: „Startuj z biznesem”
Okres realizacji: 01.01.2010 – 31.10.2011
Przyznana kwota dofinansowania: 2 227 587,84 zł
Obszar realizacji: woj. wielkopolskie, powiat złotowski, czarnkowsko-trzcianecki, międzychodzki, szamotulski, chodzieski, pilski, rawicki, krotoszyński, gostyński, jarociński, pleszewski.
Typ realizowanego projektu: wsparcie szkoleniowo-doradcze, przyznanie jednorazowego wsparcia na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.
Grupa docelowa: 96 osób, w tym w szczególności:
- osoby do 25 roku życia.
Ilość dotacji: 30 (w dwóch cyklach po 15)

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile
ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła
www.pwsz.pila.pl
Tytuł: „Akademia przedsiębiorczości”
Okres realizacji: 01.01.2010 – 31.10.2011
Przyznana kwota dofinansowania: 1 499 368,26 zł
Obszar realizacji: woj. wielkopolskie, powiat pilski
Typ realizowanego projektu: wsparcie szkoleniowo – doradcze, przyznanie jednorazowego wsparcia na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.
Grupa docelowa: 60 osób, w tym w szczególności:
- osoby bezrobotne,
- kobiety,
- osoby do 25 roku życia,
- mieszkańcy obszarów wiejskich i miast do 25 tys. mieszkańców.
Ilość dotacji: 20

Miasto Poznań
Plac Kolegiacki 17, 61-245 Poznań
www.poznan.pl
Tytuł: „Poznański Rockefeller – promocja i rozwój przedsiębiorczości na terenie Miasta Poznania”
Okres realizacji: 01.01.2010 – 31.10.2011
Przyznana kwota dofinansowania: 1 796 348,00 zł
Obszar realizacji: woj. wielkopolskie, miasto Poznań
Typ realizowanego projektu: wsparcie szkoleniowo – doradcze, przyznanie jednorazowego wsparcia na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.
Grupa docelowa: 50 osób, w tym w szczególności:
- osoby bezrobotne,
- kobiety powracające na rynek pracy,
- osoby powyżej 45 roku życia,
- osoby niepełnosprawne.
Ilość dotacji: 15

Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
ul. Szkolna 24, 63-400 Ostrów Wielkopolski
www.ocwp.org.pl
Tytuł: „Moja firma - mój sukces”
Okres realizacji: 01.06.2010 – 31.05.2012
Przyznana kwota dofinansowania: 1 626 229,40 zł
Obszar realizacji: woj. wielkopolskie, powiat jarociński, pleszewski, krotoszyński
Typ realizowanego projektu: wsparcie szkoleniowo – doradcze, przyznanie jednorazowego wsparcia na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.
Grupa docelowa: 60 osób bezrobotnych, zameldowanych na terenie powiatu pleszewskiego, krotoszyńskiego, jarocińskiego, w tym w szczególności:
- kobiety,
- osoby do 24 roku życia,
- osoby po 45 roku życia,
- osoby zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko wiejskich oraz miastach poniżej 25 tys. mieszkańców.
Ilość dotacji: 21

Miasto Leszno
ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno
www.leszno.pl
Tytuł: „Rozwiń skrzydła w biznesie”
Okres realizacji: 01.10.2010 – 30.09.2012
Przyznana kwota dofinansowania: 1 865 891,72 zł
Obszar realizacji: powiat leszczyński, kościański, rawicki, gostyński, m. Leszno
Typ realizowanego projektu: wsparcie szkoleniowo – doradcze, przyznanie jednorazowego wsparcia na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.
Grupa docelowa: 100 osób fizycznych z powiatu leszczyńskiego, kościańskiego, rawickiego, gostyńskiego i m. Leszna, zameldowanych na terenie województwa wielkopolskiego, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu), w tym w szczególności:
- osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej 12 miesięcy w ciągu ostatnich 24 miesięcy przed przystąpieniem do projektu,
- kobiety (w tym zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka),
- osoby do 25 roku życia,
- osoby niepełnosprawne,
- osoby po 45 roku życia,
- osoby zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko wiejskich oraz miastach poniżej 25 tys. mieszkańców, zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą.
Ilość dotacji: 30

Projekty promocyjno – informacyjne

”PRIMATT” Mateusz Goliński
ul. Szkolna 1 B, 62-001 Zielątkowo
www.primatt.pl
Tytuł: „Kreowanie postaw przedsiębiorczych kluczem do sukcesu”
Okres realizacji: 01.03.2010 – 31.12.2010
Przyznana kwota dofinansowania: 302 620,00 zł
Obszar realizacji: woj. wielkopolskie, powiat pilski, złotowski
Typ realizowanego projektu: kampania promocyjno – informacyjna. Prowadzenie punktów konsultacyjno – doradczych oraz spotkania promocyjno – informacyjne na temat przedsiębiorczości na terenie powiatów objętych wsparciem.

”Eurodoradztwo” Magdalena Binkowska – Jenczyk
ul. Leśna 2, 64 – 840 Budzyń
Tytuł: „PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ = SUKCES”
Okres realizacji: 01.03.2010 – 31.12.2010
Przyznana kwota dofinansowania: 312 960,00 zł
Obszar realizacji: woj. wielkopolskie, powiat chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, wągrowiecki
Typ realizowanego projektu: kampania promocyjno – informacyjna. Prowadzenie spotkań promocyjno – informacyjnych na temat przedsiębiorczości oraz prowadzenie portalu internetowego promującego przedsiębiorczość.

Szkolenia, Doradztwo Zawodowe KWANT Sp. z o.o.
ul. Seneki 6, 60-461 Poznań
www.kwant.h2.pl
Tytuł: „Przedsiębiorczość się opłaca!”
Okres realizacji: 01.02.2010 – 30.09.2010
Przyznana kwota dofinansowania: 193 526,80 zł
Obszar realizacji: woj. wielkopolskie, powiat turecki
Typ realizowanego projektu: kampania promocyjno – informacyjna. Przeprowadzenie spotkań informacyjno - promocyjnych oraz prowadzenie centrum informacyjno – doradczego.