Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Sprawozdanie z realizacji Priorytetów VI – IX komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

data publikacji: 27-09-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż dnia 17 września br. Instytucja Zarządzająca PO KL zatwierdziła Sprawozdanie z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 za I półrocze 2013 r.

Do pobrania: