Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Kampania podsumowująca realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „47 000 Małych Wielkich Rzeczy”

data publikacji: 24-06-2015

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż IZ PO KL zakończyła trwającą od 6 kwietnia do 3 maja 2015 r. ogólnopolską kampanię promocyjno – informacyjną podsumowującą realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 pod hasłem „47 000 Małych Wielkich Rzeczy”. Głównym celem kampanii było przedstawienie efektów realizacji PO KL, zarówno w skali społecznej, jak i ich wpływu na poszczególnych beneficjentów i uczestników projektów. W kampanii wykorzystano takie narzędzia i kanały komunikacji jak: artykuły sponsorowane, spot promocyjny, reklamy banerowe oraz publikacje zamieszczane w prasie i internecie. Więcej informacji na temat kampanii „47 000 Małych Wielkich Rzeczy” znajduje się na stronie www.malewielkierzeczy.efs.gov.pl.