Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista członków Komisji Stypendialnej

data publikacji: 02-07-2010

W związku z zakończonymi obradami Komisji ds. oceny merytorycznej wniosków doktorantów o przyznanie stypendium w ramach projektu „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”, Poddziałanie 8.2.2 PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę ekspertów – pracowników naukowych poznańskich uczelni wyższych, którzy uczestniczyli w pracach przedmiotowej Komisji.

Załączniki:
1. Lista ekspertów