Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista instytucji udzielających wsparcia w ramach Działania 6.2 PO KL

data publikacji: 04-05-2011

Centrum Charytatywno - Opiekuńcze Caritas pw. Matki Bożej z Lourdes w Pile,
ul. Kossaka 16, 64-920 Piła
Tytuł: „Nasza wspólna szansa”
Okres realizacji: 01.01.2011 – 01.11.2012
Przyznana kwota dofinansowania: 1 538 093,44 zł
Obszar realizacji: powiat pilski, złotowski
Typ realizowanego projektu: wsparcie szkoleniowo – doradcze, przyznanie jednorazowego wsparcia na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.
Grupa docelowa: 60 bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo lub uczących się osób fizycznych, z powiatu pilskiego, złotowskiego, zameldowanych na terenie województwa wielkopolskiego, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu), w tym :
- 15 osób, które utraciły zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracowników,
- 15 osób niepełnosprawnych,
- 15 osób w wieku 15 – 24 lata,
- 15 osób w wieku 45 – 64 lata.
Ilość dotacji: 40 (tylko na utworzenie Spółdzielni socjalnych)

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego
ul. Wierzbięcice 16/1, 61-568 Poznań
http://www.firs.org.pl
Tytuł: „Mów mi szefie”
Okres realizacji: 01.11.2010 – 31.07.2012
Przyznana kwota dofinansowania: 1 836 040,00 zł
Obszar realizacji: województwo wielkopolskie
Typ realizowanego projektu: wsparcie szkoleniowo – doradcze, przyznanie jednorazowego wsparcia na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.
Grupa docelowa: 44 bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo lub uczących się osób fizycznych , zameldowanych na terenie województwa wielkopolskiego, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu), w tym :
- 10 osób, które utraciły zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracowników,
- 12 osób niepełnosprawnych,
- 11 osób w wieku 15 – 24 lata,
- 11 osób w wieku 45 – 64 lata.
Ilość dotacji: 26

Biuro Consultingowo – Handlowe Gwarancja Jan Guss
ul. Niezłomnych 1, 61-894 Poznań
http://www.gwarancja.com.pl
Tytuł: „Gnieźnieńskie Centrum Przedsiębiorczości”
Okres realizacji: 01.01.2011 – 31.08.2012
Przyznana kwota dofinansowania: 2 977 600,00 zł
Obszar realizacji: powiat gnieźnieński
Typ realizowanego projektu: wsparcie szkoleniowo – doradcze, przyznanie jednorazowego wsparcia na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.
Grupa docelowa: 75 bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo lub uczących się lub zatrudnionych osób fizycznych, z powiatu gnieźnieńskiego, zameldowanych na terenie województwa wielkopolskiego, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu), w tym :
- 15 osób, które utraciły zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracowników,
- 8 osób niepełnosprawnych,
- 23 osób w wieku 15 – 24 lata,
- 19 osób w wieku 45 – 64 lata,
- 10 osób zamieszkujących w gminach wiejskich i miejsko wiejskich oraz miastach poniżej 25 tys. mieszkańców, zamierzających podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych
z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą.
Ilość dotacji: 45

Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości
ul. Budowlanych 5, 63-400 Ostrów Wielkopolski
http://www.ctiw.pl
Tytuł: „Drogowskaz do biznesu”
Okres realizacji: 01.10.2010 – 31.07.2012
Przyznana kwota dofinansowania: 3 261 045,78 zł
Obszar realizacji: powiat ostrowski, pleszewski, jarociński, krotoszyński, kaliski, m. Kalisz
Typ realizowanego projektu: wsparcie szkoleniowo – doradcze, przyznanie jednorazowego wsparcia na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.
Grupa docelowa: 80 bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo lub uczących się osób fizycznych, z powiatu ostrowskiego, pleszewskiego, jarocińskiego, krotoszyńskiego, , kaliskiego i m. Kalisz, zameldowanych na terenie województwa wielkopolskiego, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu), w tym :
- osoby, które utraciły zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracowników,
- osoby niepełnosprawne,
- osoby w wieku 15 – 24 lata,
- osoby w wieku 45 – 64 lata,
- osoby zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko wiejskich oraz miastach poniżej 25 tys. mieszkańców, zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą.
Ilość dotacji: 48

Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości
ul. Budowlanych 5, 63-400 Ostrów Wielkopolski
http://www.ctiw.pl
Tytuł: „Sam sobie sterem”
Okres realizacji: 01.10.2010 – 31.07.2012
Przyznana kwota dofinansowania: 2 506 435,13 zł
Obszar realizacji: powiat kępiński, ostrzeszowski
Typ realizowanego projektu: wsparcie szkoleniowo – doradcze, przyznanie jednorazowego wsparcia na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.
Grupa docelowa: 60 bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo lub uczących się osób fizycznych, z powiatu kępińskiego, ostrzeszowskiego, zameldowanych na terenie województwa wielkopolskiego, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu), w tym :
- osoby, które utraciły zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracowników,
- osoby niepełnosprawne,
- osoby w wieku 15 – 24 lata,
- osoby w wieku 45 – 64 lata,
- osoby zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko wiejskich oraz miastach poniżej 25 tys. mieszkańców, zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą.
Ilość dotacji: 36

DGP Consulting - Dorota i Grzegorz Piechowiak
ul. O.M. Kolbe 10/7, 64-920 Piła
Biuro projektu: ul. Kujawska 10, 64-920 Piła
Tytuł: „Pracuj dla siebie - program wspomagania przedsiębiorczości w powiatach pilskim i złotowskim”
Okres realizacji: 01.01.2011 – 31.10.2012
Przyznana kwota dofinansowania: 1 639 284,16 zł
Obszar realizacji: powiat pilski, złotowski
Typ realizowanego projektu: wsparcie szkoleniowo – doradcze, przyznanie jednorazowego wsparcia na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.
Grupa docelowa: 60 bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo lub uczących się lub zatrudnionych osób fizycznych, z powiatu pilskiego, złotowskiego, zameldowanych na terenie województwa wielkopolskiego, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu), w tym :
- kobiety, w tym zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy,
- osoby, które utraciły zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracowników,
- osoby niepełnosprawne,
- osoby w wieku 15 – 24 lata,
- osoby w wieku 45 – 64 lata,
- osoby zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko wiejskich oraz miastach poniżej 25 tys. mieszkańców, zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą.
Ilość dotacji: 20

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie
ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin
www.arrkonin.org.pl
Tytuł: „Moja firma - moja przyszłość!”
Okres realizacji: 01.04.2011 – 31.03.2013
Przyznana kwota dofinansowania: 3 861 567,00 zł
Obszar realizacji: powiat koniński, kolski
Typ realizowanego projektu: wsparcie szkoleniowo – doradcze, przyznanie jednorazowego wsparcia na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.
Grupa docelowa: 100 bezrobotnych osób fizycznych , z powiatu konińskiego, kolskiego, zameldowanych na terenie województwa wielkopolskiego, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu), w tym :
- kobiety, w tym zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy,
- osoby, które utraciły zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracowników,
- osoby niepełnosprawne,
- osoby w wieku 15 – 24 lata,
- osoby w wieku 45 – 64 lata,
- bezrobotna młodzież do 26 roku życia.
Ilość dotacji: 60

Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.
ul. Rynek 10/1, 62-200 Gniezno
www.garg.pl
Tytuł: „Bądź przedsiębiorczy – pracuj u siebie”
Okres realizacji: 01.03.2011 – 28.02.2013
Przyznana kwota dofinansowania: 2 120 951,12 zł
Obszar realizacji: powiat gnieźnieński
Typ realizowanego projektu: wsparcie szkoleniowo – doradcze, przyznanie jednorazowego wsparcia na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.
Grupa docelowa: 60 mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego pozbawionych pracy, zagrożonych utratą pracy oraz osób pracujących zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu), w tym :
- kobiety, w tym zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy,
- osoby, które utraciły zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracowników,
- osoby w wieku 15 – 24 lata,
- osoby w wieku 45 – 64 lata,
- osoby niepełnosprawne
Ilość dotacji: 36