Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista osób rekomendowanych do otrzymania stypendium (po protestach) - ''Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych'' Poddziałanie 9.1.3 PO KL

data publikacji: 19-03-2014

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że w wyniku pozytywnie rozpatrzonych protestów od oceny formalnej w ramach projektu „Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych” utworzono Listę osób rekomendowanych do otrzymania stypendium.

Do pobrania:

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego