Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa w ramach konkursu zamkniętego nr PO KL/6.1.1/1/13 - projekty dla osób do 30 lat (po protestach)

data publikacji: 19-11-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektów przekazanych do oceny merytorycznejw wyniku pozytywnie rozpatrzonego środka odwoławczego, z wyodrębnionej puli środków dla projektów skierowanych wyłącznie do osób do 30 roku życia, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w celu dokonywania ponownej oceny merytorycznej projektów po uwzględnieniu środka odwoławczego, która odbyła się w dniach 4 – 12 listopada 2013 r., w ramach konkursu zamkniętegonr PO KL/6.1.1/1/13 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Do pobrania: