Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa w ramach konkursu zamkniętego nr PO KL/7.4/1/13 w ramach puli środków nr 2 (po proteście)

data publikacji: 11-02-2014

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektów przekazanych do oceny merytorycznej w wyniku pozytywnie rozpatrzonego środka odwoławczego, w ramach puli środków nr II, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w celu dokonywania ponownej oceny merytorycznej projektów po uwzględnieniu środka odwoławczego, która odbyła się w dniu 16 stycznia 2014 r., w ramach konkursu zamkniętego nr PO KL/7.4/1/13, Priorytet VII, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy.

Do pobrania: