Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Aktualizacja Planu działania na lata 2014 -2015 dla Priorytetu VII

data publikacji: 07-04-2015

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż dnia 3 marca br. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki, zatwierdziła zgłoszone przez Instytucję Pośredniczącą zmiany do Planu działania dla Priorytetu VII na lata 2014 - 2015.

Zmiana dotyczy projektu systemowego ROPS w Poznaniu pt. Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski, realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.3. W fiszce projektowej dokonano następujących zmian: wydłużono okres realizacji projektu, zwiększono jego wartość, a ponadto dodano informacje na temat zaplanowanych wskaźników.

Do pobrania: