Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Rozpoczęcie oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach projektu pt.: „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”, Poddziałanie 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok akademicki 2013/2014

data publikacji: 20-03-2014

                       

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w dniu 13 marca br. rozpoczęła się ocena merytoryczna wniosków o przyznanie stypendium i wsparcia towarzyszącego złożonych w ramach projektu „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”, Poddziałanie 8.2.2 PO KL.

Planowany termin zakończenia oceny merytorycznej to maj br.

 

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego