Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014+ zatwierdzony przez Komisję Europejską

data publikacji: 31-12-2014

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w środę 17 grudnia, Komisarz ds. polityki regionalnej Corina Creţu, zatwierdziła w imieniu Komisji Europejskiej Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. To jeden z pierwszych programów regionalnych w Europie, który został przyjęty przed końcem tego roku.

Otwiera to drogę do szybkiego uruchomienia wsparcia finansowego z UE dla przedsięwzięć realizowanych w Wielkopolsce. Do dyspozycji w ramach WRPO 2014+ jest 2,45 mld euro. Stworzenie przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju pełnego systemu prawnego umożliwi rozpoczęcie procesu wdrożeniowego Programu. Szczególnie istotne są wytyczne w zakresie szczegółowego opisu priorytetów, komitetów monitorujących, kwalifikowalności, trybów wyboru projektów, certyfikacji. Ukonstytuować się musi także Komitet Monitorujący WRPO, który przyjmie kryteria wyboru projektów. Na ich podstawie wybierane będą przedsięwzięcia, które otrzymają wsparcie z WRPO 2014+. Szacuje się, że pierwsze konkursy będzie można ogłosić w pierwszym kwartale 2015 roku. Plany na przyszły rok zakładają ogłoszenie konkursów w każdym z priorytetów inwestycyjnych.

Więcej informacji w przedmiotowym zakresie znaleźć można na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego - Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+: www.wrpo.wielkopolskie.pl w zakładce Aktualności.

 

Plik do pobrania: